Chính Sách Hủy Đơn Đổi Trả và Hoàn Tiền này chỉ áp dụng đối với việc mua hàng trực tuyến những sản phẩm vật lý thông qua website www.uptop.com.vn. 

HỦY BỎ ĐƠN ĐẶT HÀNG


1.    Khách Hàng có thể hủy bỏ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Guardian xác nhận chấp thuận Đơn Đặt Hàng và Khách Hàng sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho việc hủy bỏ này. Nếu Khách Hàng muốn thay đổi Đơn Đặt Hàng, trước hết Khách Hàng sẽ phải hủy Đơn Đặt Hàng đã đặt và sau đó thay thế bằng Đơn Đặt Hàng mới. Việc hủy bỏ và/hoặc thay đổi Đơn Đặt Hàng chỉ được chấp nhận nếu được thực hiện và thông báo cho Up Top Media: 

  • trong vòng 30 phút kể từ thời điểm Đơn Đặt Hàng được đặt bởi Khách Hàng áp dụng đối với các Đơn Đặt Hàng giao hỏa tốc; hoặc
  • trước 15:00 giờ của ngày đặt hàng áp dụng đối với tất cả các Đơn Đặt Hàng khác.

2.    Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Khách Hàng, Up Top Media có thể thay thế Sản Phẩm bằng một Sản Phẩm tương tự nếu Sản Phẩm ban đầu được đặt bởi Khách Hàng không có sẵn.  Up Top Media sẽ không thay thế Sản Phẩm nếu không có sự chấp thuận trước từ Khách Hàng cho sự thay thế này.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ


1.    THỜI HẠN ĐỔI TRẢ:
    Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi Khách Hàng nhận hàng (căn cứ trên dấu xác nhận của bưu điện hoặc của đơn vị vận chuyển). 
 

2.    Trong trường hợp Khách Hàng muốn đổi trả Sản Phẩm, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Up Top Media qua số điện thoại +84935262385 hoặc nhắn qua hộp thư chat trên website, hoặc gửi email cho Up Top Media để kiểm tra xem Sản Phẩm có đáp ứng các điều kiện đổi trả hay không.  Nếu Sản Phẩm đáp ứng điều kiện đổi trả, Up Top Media sẽ hướng dẫn cho Khách Hàng cách thức đổi trả Sản Phẩm về cho Up Top Media.

3.    ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ:
    Việc đổi / trả Sản Phẩm do các nguyên nhân dưới đây sẽ có thể được thu xếp bởi Up Top Media:
a.    Nếu Sản Phẩm được giao cho Khách Hàng trong tình trạng lỗi hoặc hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc đơn vị vận chuyển;
b.    Nếu Sản Phẩm hết hạn sử dụng;
c.    Nếu Sản Phẩm được giao không đúng với Sản Phẩm mà Khách Hàng đã đặt.
    VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ Khách Hàng sẽ hoàn trả Sản Phẩm nói trên trong tình trạng chưa sử dụng, được giữ nguyên hiện trạng với đúng số lượng và bao bì như tình trạng giao hàng ban đầu cùng với chứng từ liên quan gồm Đơn Đặt Hàng, chứng từ thanh toán và giao nhận Sản Phẩm.

4.    THỜI HẠN XỬ LÝ YÊU CẦU ĐỔI TRẢ
Trong vòng bảy (07) ngày kể từ khi Up Top Media tiếp nhận Sản Phẩm yêu cầu đổi trả, Up Top Media sẽ phản hồi cho Khách Hàng về yêu cầu đổi trả của Khách Hàng.  Khách Hàng cần đảm bảo tính chính xác của thông tin liên hệ đã cung cấp cho Up Top Media.  Trong trường hợp Up Top Media không thể liên hệ với Khách Hàng do thông tin liên hệ không chính xác, Up Top Media sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào mà Khách Hàng phải gánh chịu.
 

5.    Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với rủi ro và tình trạng của Sản Phẩm trả lại cho đến khi Sản Phẩm đến tay Up Top Media. Up Top Media sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại nào đối với Sản Phẩm trước khi Sản Phẩm đến tay Up Top Media.  Khách Hàng nên đóng gói Sản Phẩm cẩn thận để tránh việc Sản Phẩm hoặc vỏ hộp hoặc bao bì Sản Phẩm bị hư hỏng, mất mát.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN


1.    Nếu Khách Hàng đã phải thanh toán cho Sản Phẩm không được giao hàng, Up Top Media sẽ hoàn tiền tương ứng với giá trị Sản Phẩm mà ban đầu Khách Hàng đã thanh toán.
 

2.    Nếu Khách Hàng phải thanh toán nhiều hơn so với giá trị Sản Phẩm thể hiện trên trang web khi Khách Hàng đặt hàng, Up Top Media sẽ hoàn lại cho Khách Hàng khoản tiền chênh lệch.
 

3.    Tất cả các khoản hoàn lại sẽ được thực hiện thông qua chuyển khoản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày việc hoàn tiền được xác nhận bởi Up Top Media. Thời điểm bạn nhận lại tiền cũng sẽ phụ thuộc vào thời gian xử lý khoản tiền hoàn lại của ngân hàng của bạn. 

5/5 (1 Review)